Järjestä
Näytä sivulla
Listaus
SIJAINTI: 08150 Tyhjennä
Uniikki Lohja 08150, Lohja
Kysy hintaa

Tarkemmat tiedot Rakennettu -- Maakoko --

Pihlajalinnan erityisasumispalvelut tarjoaa palveluita kehitysvammaisille ja autismikirjon henkilöille. Tavoitteenamme on kehittää uudenlaisia asiakaslähtöisiä palvelumalleja, ja toimintamme keskiössä on asiakkaiden tasavertainen kohtaaminen. Erityisasumispalveluiden toiminta perustuu Uniikki-palveluasumiskonseptiin. Uniikki on tehostettua palveluasumista ihmisille, joilla on vakavia käyttäytymisen säätelyn tai elämänhallinnan haasteita. Haasteet voivat johtua esimerkiksi autismikirjon oireyhtymästä tai mielenterveysongelmista. 14-paikkainen erityisasumispalveluyksikkö Avattu syyskuussa 2021

Tarkemmat tiedot
Ykköskoti Kaikuvuori 08150, Lohja
Kysy hintaa

Tarkemmat tiedot Rakennettu -- Maakoko --

Ykköskoti Kaikuvuori tarjoaa palveluasumista, tukiasumista ja työtoimintaa täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Ykköskoti Kaikuvuoressa asukkaat asuvat yhteisössä. Tilamme ovat modernit ja uudet, kaikilla asukkailla on oma huone saniteettitiloineen käytössä.

Tarkemmat tiedot

Katajankaaressa jokainen on yksilö, jolla on oikeus elää hyvä ja arvokas elämä. Katajankaari on Lohjalla sijaitseva kehitysvammaisten palvelukoti. Palvelukotiin kuuluu kaksi ryhmäkotia ja erillisasunnot viidelle henkilölle. Asukkaille pyritään luomaan turvallinen ja hyvä asuinympäristö sekä takaamaan heille mahdollisuus oman elämän hallintaan ja omatoimisuuteen kunkin yksilöllisten tarpeiden ja erityipiirteiden mukaan. Toiminnan ydin on jokaisen kokonaisvaltainen hyvinvointi turvallisessa ympäristössä. Asukkaat ovat arvokkaita ja tasavertaisia, jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja kunnioitetuksi. Jokainen kohdataan hänen erityisyyttään kunnioittaen ja arvostaen.

Tarkemmat tiedot