Arvolan vuokrakodit (Arvola II, Arvola IV, Fränti) 87100,Kajaani

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Kajaanin Arvola-koti ry
  • PUHELIN: 08 618 0018
  • EMAIL: toimisto@arvolakoti.fi
  • NETTISIVUT: https://www.arvolakoti.fi/palvelumme/vuokra-asuminen/

Kuvaus

Kodinomainen vuokra-asuminen on oivallinen vaihtoehto vapautta arvostavalle vanhukselle. Kun toimintakyky on vielä tallella, voi energiaa käyttää omaan hyvinvointiin. Toimintakyvyn laskiessa ja avun tarpeen lisääntyessä ovat tutut hoitajat lähellä.

Arvolan vuokrakodeissa ikäihmiset asuvat omissa vuokrahuoneistoissaan ja voivat elää, liikkua ja toimia vapaasti.  Arvola-kodin taloissa asuvien itsenäistä arjessa suoriutumista tukevien palveluiden tarvetta selvitetään yhdessä aina kun siihen on tarve.

Asuipa missä vain, on erityisesti ikäihmisen hyvä tuntea olonsa turvalliseksi. Arvola-kodin vuokrataloissa turvallisuutta normaaliin yksinasumiseen verrattuna lisää se, että tuttu hoitohenkilökunta on asiakkaiden käytettävissä äkillisissä ja tilapäisissä avun tarpeissa. Tämä helpottaa myös omaisten huolta. Vuokralaiseksi voivat hakeutua myös henkilöt, jotka eivät tarvitse hoitohenkilökunnan palveluita.