Asumisyksikkö Kotikumpu 64900,Isojoki

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Buusti ry (ent. Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry)
  • PUHELIN: 040 137 7495
  • EMAIL: kotikumpu@buustiaelamaan.fi
  • NETTISIVUT: https://buustiaelamaan.fi/palvelu/asumispalvelut/asumisyksikot/kotikumpu/

Kuvaus

Kotikumpu tarjoaa asumismahdollisuuden kuudelle mielenterveyskuntoutujalle. Tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn ja sosiaalisten taitojen ylläpitäminen ja lisääminen virikkeellisessä ympäristössä yhteisöhoidon periaatteiden mukaisesti. Kotikummun toiminta perustuu omatoimisuuteen kannustamiseen ja ohjaamiseen kunkin asukkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat huomioiden. Kotikummussa harjoitellaan arjen taitoja Buusti ry:n ammattitaitoisten työntekijöiden ohjauksella.

Kotikumpu tarjoaa lisäksi omissa asunnoissaan asuville mielenterveyskuntoutujille yhteisövalmennusta. Jokaiseen päivään kuuluu toiminnallinen tuokio, jonka aihe vaihtelee kulttuurista luontoon, sekä kädentaidoista elämänhallintaan. Valmennuksen tavoitteena on omassa kodissa selviytyminen ja sosiaalisten taitojen ylläpitäminen ja lisääminen virikkeellisessä ympäristössä yhteisöhoidon periaatteiden mukaisesti.