DiakonTerveyden Veljeskoti 28500,Pori

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Diakon Palvelut Oy / Länsi-Suomen Diakonialaitos
  • PUHELIN: 044 705 2184
  • EMAIL: terveys@diakon.fi
  • NETTISIVUT: https://www.diakon.fi/terveys/sotiemme-veteraanien-palvelut/sotainvalidien-kuntoutus-ja-asuminen/

Kuvaus

DiakonTerveyden Kuntoutuskeskus tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja kuntoutusta erityisesti ikäihmisille. Kodinomaisessa ympäristössä on turvallista ja viihtyisää. Korostamme toiminnassamme yksilöllisyyttä ja positiivisuutta. Palveluita on tarjolla kaikille, mutta tällä hetkellä asiakkainamme ovat sotiemme veteraanit, heidän puolisonsa ja leskensä.

Ympärivuorokautinen hoito on turvallista, asukkaan toimintakykyä ja hyvinvointia tukevaa, ylläpitävää tai edistävää hoitoa. Asiakasta hoidetaan hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Jos sotainvalidin haitta-aste on yli 10 prosenttia, eikä hän enää selviydy itsenäisesti kotona, on sotainvalidin mahdollista muuttaa asumaan Valtiokonttorin maksusitoumuksella DiakonTerveyden Veljeskotiin.