Folkhälsanin palvelukoti / Folkhälsans servicehem i Korsholm 65610,Mustasaari

Kohdetyyppi:suomi-ruotsi

Perustiedot

  • YRITYS: Folkhälsans förbund rf / Folkhälsan Välfärd Ab
  • PUHELIN: 09 315 000
  • EMAIL: seniorbostad@folkhalsan.fi
  • NETTISIVUT: https://www.folkhalsan.fi/vuxna/vard-och-stod/boende-for-personer-med-funktionsnedsattning/folkhalsans-servicehem-i-korsholm/

Kuvaus

Folkhälsans servicehem i Korsholm erbjuder bostad och boendeservice åt personer med funktionsnedsättningar.

Vi har åtta platser i boendet och fem lägenheter anpassade för personer med funktionsnedsättning i radhuset som ligger i nära anslutning till boendet. Stödtjänsten till radhuset fungerar som köptjänst från hyresgästernas hemkommuner.

Boendeformen bygger på principen om kollektivt boende med gemensamma allmänna lokaler. På serviceboendet får du sakkunnig, individuell hjälp och stöd utifrån din funktionsnedsättning och habilitering, rekreation och hjälp med anskaffning av hjälpmedel.

Du får den hjälp du behöver i det dagliga livet. Du står själv för kostnaderna för mat och hyra medan hemkommunen betalar en dygnsavgift för den service den köper av Folkhälsan.