Höyhtyän palvelutalo 90150,Oulu

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Oulun Palvelusäätiö
  • PUHELIN: 044 703 5261
  • EMAIL: tarja.karsikas@oulunpalvelusaatio.fi
  • NETTISIVUT: http://www.oulunpalvelusaatio.fi/palveluasuminen/palvelutalot

Kuvaus

Palvelutaloissa ja vuokra-asunnoissamme asuminen on itsenäistä asumista maksullisten tukipalveluiden turvin, mikäli tukipalveluita tarvitaan.

Tukipalveluita ovat mm. ateria- ja siivouspalvelut, kotihoito.

Kotihoidon palveluja taloissa asuva asukas voi saada, jos kotona selviytyminen vaikeutuu ja hän tarvitsee säännöllistä henkilökohtaista apua päivittäisiin toimintoihin.

Kotihoidon palveluita myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella ja ne myöntää Oulun kaupungin hyvinvointipalvelu.

Viriketoimintaa ja ruokailumahdollisuus on palvelukeskusten yhteydessä sijaitsevissa palvelutaloissa