Hyvinvointi Sampo, Kalevalan kuntoutuskoti 88900,Kuhmo

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Hyvinvointi Sampo
  • PUHELIN: 08 655 7111
  • EMAIL: kalevalan.kuntoutuskoti@kalevalankk.fi
  • NETTISIVUT: http://www.hyvinvointisampo.fi/hoivapalvelut/tehostettu-palveluasuminen

Kuvaus

Hyvinvointi Sampo tarjoaa tehostettua palveluasumista Kuhmossa. Vanhusten tehostetussa palveluasumisessa Kainuun maakunta-kuntayhtymän asiakkaiden asumiseen kuuluvat kaikki toimintakyvyn edellyttämät hoitotoimenpiteet, ympärivuorokautinen valvonta ja turvallisuus, hoiva ja huolenpito sekä henkilökohtainen hygienia.

Tehostettuun palveluasumiseen asukasvalinnat tehdään yhteistyössä moniammatillisessa työryhmässä (SAS-työryhmä), jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida asiakkaan kokonaistilanne, tarvittavat palvelut ja hoitopaikka.

Vähintään 10 %:n invalidilla on mahdollisuus päästä vakituiseen laitoshuoltoon, jos hänen terveydentilansa on heikentynyt siten, ettei hän selviydy kotona.

Valtiokonttori maksaa yli 10 % sotainvalidin laitoshoidon, lääkkeet, lääkäripalvelut, ruuan ja ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Lisäksi asiakas saa lääkärin määräämiä yksilöllisiä kuntoutushoitoja vuosittain.

Laitoshoidon avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Hoidossa korostuvat asiakkaan itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys.

Tarvittaessa järjestämme asiakkaalle oman huoneen, johon hän voi tuoda kotoaan tärkeitä esineitä, huonekaluja ym. Näin hän voi tuntea olonsa kotoisammaksi. Asiakas on meillä omissa vaatteissaan, ja hänellä on mahdollisuus osallistua talon virikeohjelmaan oman vointinsa ja halunsa mukaisesti.