Kivistönmäen palvelukeskus 15210,Lahti

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Mente Palvelut / Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö
  • PUHELIN: 0400 250 994
  • EMAIL: info@mente.fi
  • NETTISIVUT: https://mente.fi/yhteystiedot/asumispalvelut/

Kuvaus

Kivistönmäen palvelukeskuksessa on 33 asuntoa ja yksi tilapäispaikka. Palvelukeskus sijaitsee Kivistönmäen kaupunginosassa. Palvelukeskukseen otetaan lähtökohtaisesti 18 – 35-vuotiaita mielenterveys- ja päihdekuntoutujia.

Palveluasuminen soveltuu henkilöille, joilla kuntoutuminen edellyttää intensiivistä ja aktiivista arkipäivän toimintojen harjaannuttamista. Toimintakyvyn rajoitteet eivät kuitenkaan edellytä henkilökunnan ympärivuorokautista läsnäoloa. Palveluasumiseen sisältyy sekä asunto että siihen liittyvät tarvittavat palvelut.

Palveluasumiseen muuttaessa asukas sitoutuu tavoitteelliseen kuntoutustoimintaan. Kuntoutumista tuetaan yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman avulla. Palveluasumisen ensisijaisena tavoitteena on kuntoutuminen itsenäisempään asumismuotoon.

Palveluun sisältyy psykososiaalinen kuntoutus, joka tarkoittaa arkielämän taitojen opettelua sekä omien ja yhteisön asioiden hoitoa ja viriketoimintaa. Asukkaalta edellytetään osallistumista kuntoutumista tukevaan yhteisölliseen ja yksilölliseen toimintaan. Yksiköiden toiminnalliseen päiväohjelmaan kuuluvat toiminnalliset ryhmät, retket ja tapahtumat.