Kuntoutumiskoti Lumme 36120,Kangasala

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Sevinio Oy
  • PUHELIN: 040 039 5357
  • EMAIL: lumme@sevinio.fi
  • NETTISIVUT: https://www.sevinio.fi/yksikot/lumme

Kuvaus

Kuntoutumiskoti Lumme koostuu kahdesta CLT-luhtitalosta.

Kuntoutumiskoti Lumme on tehostetun tuen asumispalveluyksikkö, jossa henkilökunta on asukkaiden apuna ja tukena ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Lumme mahdollistaa kuntoutujille asumisen omassa asunnossa, mutta tarjoaa asumisen tueksi räätälöidysti ja yksilöllisesti tehostettua ja erityistä tukea.

Lumme tarjoaa palveluja asukkaille, joilla voi olla psyykkisen sairauden lisäksi monenlaista tuen tarvetta somaattisen sairauden, vamman tai taustalla olevan päihderiippuvuuden vuoksi. Asukkaat ovat 18-65 -vuotiaita, fyysisesti toimintakykyisiä ja pääntöisesti ilman apuvälineitä liikkuvia. Asukkaiden tuen tarve muodostuu pääsääntöisesti vakavasta ja eri asteisesta psyykkisestä oireilusta ja tunteensäätelyn haasteista. Henkilökunnan rekrytoinnissa ja koulutuksessa on panostettu erityisesti kykyyn kohdata ja ratkoa näitä vaativia ja kuntoutujan elämänlaatua haittaavia haasteita.