Lieksan Kotipirtti 81700,Lieksa

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Lieksan Kotipirtti Oy
  • PUHELIN: 013-521544
  • EMAIL: marika.nevalainen@kotipirtti.fi
  • NETTISIVUT: http://kotipirtti.fi/

Kuvaus

Kotipirtti oy tarjoaa vuosien työkokemuksella ja ammattitaidolla monipuolista vanhusten ympärivuorokautista hoitoa.
Yksilöllistä kuntouttavaa hoitoa, yhdessäoloa ja turvallista vanhuutta.

Yrityksessämme pidämme tärkeänä jatkuvaa hoitotyön kehittämistä, koulutusta ja laadun seurantaa.

Keskinäinen arvonanto näkyy kodissamme tasapuolisena kohteluna sekä hoidon ja palvelujen inhimillisyytenä asukkaille. Arvonanto näkyy myös työtovereiden kunnioittamisena ja toimivana vuorovaikutuksena työyhteisössä. Koemme yhteistyön myös omaisten kanssa tärkeäksi ja pyrimme edistämään heidän osallistumistaan läheistensä arkeen.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Myös sairaanhoidolliset toimenpiteet kuuluvat hintaan esimerkiksi verikokeet, verenpaineen seuranta, lääkehuolto ja lääkehoidon seuranta.

Palveluasuntoon hakeudutaan, kun itsenäinen kotona asuminen ei ole enää mahdollista kotihoidon palvelujen avulla. Asumisen, ruoan, puhtauden ja huolenpidon lisäksi tarjoamme virikkeellistä arkea kaikille asukkaillemme ilman lisäkustannuksia.