Munksnäshemmet, avdelningar Topasen, Safiren, Rubinen, Smaragden 00330,Helsinki

Kohdetyyppi:ruotsi

Perustiedot

  • YRITYS: Gaius-säätiö / Gaius-stiftelsen
  • PUHELIN: 040 569 1131
  • EMAIL: hanna.lindquist@gaius-saatio.fi
  • NETTISIVUT: https://gaius-saatio.fi/munknashemmet/

Kuvaus

Munksnäshemmet – Ett servicehus för äldre

Munksnäshemmet erbjuder vård åt 42 personer som behöver resurserat serviceboende. Munksnäshemmet är grundat 1955 och har under hela sin verksamhetstid erbjudit boende för äldre. Till en början som åldringshem och allt sedan 2013 som ett servicehus. Fastigheten har genomgått en grundrenovering under åren 2006 – 2007. Efter denna renovering har nu alla rum en egen toalett och dusch.