Onnikoti Kaasi 90510,Oulu

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Mehiläinen Oy Vammaispalvelut
  • PUHELIN: 040 556 4827
  • EMAIL: anne-maria.holappa@onnikodit.fi
  • NETTISIVUT: https://onnikodit.fi/palvelukodit/onnikoti-kaasi

Kuvaus

Syksyllä 2020 avattu Mehiläisen vammaisten palvelukoti Onnikoti Kaasi valmistui Oulun Toppilansaareen. Tarjoamme tehostettua asumispalvelua vammaisille heidän omassa kodissaan. Rakennamme yhdessä jokaiselle asukkaallemme omaa, heidän itsensä näköistä kotia, jossa heillä on mahdollisimman laajat vaikutusmahdollisuudet omaan elämäänsä ja asumiseensa.

Suunnittelemme kotimme toiminnan ja aktiviteetit asukaslähtöisesti huomioiden asukkaidemme voimavarat ja mieltymykset. Puhevammaisen asukkaan tahdon ja toiveiden selvittämisen ja arjen päätöksenteon tukena käytämme erilaisia puhetta tukevia tai korvaavia menetelmiä. Asukkaalle parhaiten soveltuvien menetelmien ja toimintamallien (esimerkiksi henkilökohtaiset symbolit ja viittomat) hakemisessa hyödynnämme omaisten ja läheisten asiantuntemusta. Tärkeintä vuorovaikutuksessa on asukkaiden tunteminen, ilmeiden, eleiden, sanattoman ja sanallisen (selkokielisyys) kommunikaation yksilöllinen käyttäminen asukkaan tukena.

Talosta löytyy yhteensä 15 asuntoa kooltaan 26-45 m2. Olemme suunnitelleet tilat erityisesti vammaisten (myös vaikeavammaisten) tarpeita ajatellen. Tilamme ovat modernit ja esteettömät.