Järjestä
Näytä sivulla
Listaus

Attendo Tikankontti tarjoaa eri tasoisia asumis- ja hoivapalveluja ikääntyneille Puolangalla. Ympärivuorokautisen hoivan asukaspaikkoja on 28 ja kevyemmin tuettuja palveluasumisen paikkoja on 15.

Tarkemmat tiedot

Attendo Pielaveden palvelukoti on 22-paikkainen asumis- ja kuntoutuspalveluja mielenterveyskuntoutujille tarjoava palvelukoti, joka sijaitsee Mäntylässä Pielavedellä. Palvelukodin toiminta-ajatuksena on tuottaa asumis- ja kuntoutuspalveluja mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat eritasoista apua ja tukea arjessaan, mutta pärjäävät kuitenkin ilman yövalvontaa. Jokaisella asukkaalla on nimetty omaohjaaja, joka toimii kuntoutujan lähimpänä tukihenkilönä ja ohjaajana. Omaohjaaja yhdessä asukkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa laativat yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman.

Tarkemmat tiedot

Attendo Tähkä tuottaa kodinomaisissa, nykyaikaisissa ja viihtyisissä tiloissaan kuntouttavaa palveluasumista, 12h asumispalvelua sekä kotiin vietäviä tukikäyntejä 18-vuotta täyttäneille. Asukaspaikkoja Tähkässä on 10 kpl ja kotikäyntiasiakkaiden asiakaspaikkoja 20 kpl. Lisäksi Tähkä järjestää päivätoimintaa, jonka sisältö räätälöidään ryhmätoiminnoilta ja henkilökohtaisen ohjauksen osalta kävijöiden tarpeiden mukaiseksi. Päivätoiminta-asiakkaat voivat myös saunoa, ruokailla ja pestä pyykkiä tiloissamme. Henkilökunta on yksikössä läsnä joka päivä kello 7-20. Muuna aikana henkilökunnan tavoittaa puhelimitse. Yksikössä on myös tilausvartiointipalvelu turvapainikkeineen sekä kameravalvonta.

Tarkemmat tiedot

Attendo Otontupa on uusi, vuonna 2020 valmistunut hoivakoti ikääntyneille. Kangasniemen Mäntyrannalla sijaitsevassa Otontuvassa on 38 asukaspaikkaa tehostetun palveluasumisen tarpeisiin. Kodin kaikki tilat on suunniteltu ikääntyneiden erikoistarpeet huomioiden.

Tarkemmat tiedot

Attendo Ilo on aivan Ilomantsin keskustassa sijaitseva 30-paikkainen hoivakoti. Ilo tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Hoivakoti on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissa apua ja ohjausta tarvitseville ikääntyville. Asukkaiden apuna ja tukena on ammattitaitoinen hoitohenkilökunta. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitaja ja laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään yhdessä läheisten, henkilökunnan ja asukkaan kanssa aina tarpeen mukaan.

Tarkemmat tiedot