Listaus
Omakoti Ahki ja Luohti 21530, Paimio
Kysy hintaa

Tarkemmat tiedot Rakennettu - - Maakoko - -

Ympärivuorokautinen palveluasuminen tukee vammaisen henkilön mahdollisimman itsenäistä selviytymistä sekä fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistämistä. Teemme jokaisen asiakkaan kanssa henkilökohtaisen palvelu- ja kuntoutussuunnitelman. Sekä Omakoti Luohti että Ahki ovat 11 paikkaisia ja tarjoavat täysi-ikäisille kehitysvammaisille tehostettua palveluasumista. Kaiken toimintamme tavoitteena on asiakaslähtöisyys ja turvallisen ilmapiirin luominen. Kannustamme asukkaitamme omatoimisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Asukkaamme saavat aina apua niissä toimissa mihin eivät itsenäisesti kykene. Omakoti Ahki ja Luohti siirtyy loppuvuodesta 2020 uusiin tiloihin osoitteeseen Sahatie 1, Paimio.

Tarkemmat tiedot
Kakskerta Kastanja 20960, Turku
Kysy hintaa

Tarkemmat tiedot Rakennettu - - Maakoko - -

O’Live Care Oy – like at home. Tarjoamme laadukasta Green Care asumispalveluja, päivä- ja virkistystoimintaa sekä tilapäishoitoa aikuisille kehitysvammaisille. Hoidamme ja kuntoutamme siten, että asukkaat ovat omaa elämäänsä hallitsevia ja kokevat olonsa turvalliseksi. Asukkaat saavat myös asua elämänsä loppuun asti omassa kodissaan. Kodissamme on ympärivuorokautinen valvonta. Toimintamme arvoperustana on kristillinen ihmiskäsitys. Pidämme erittäin tärkeänä yksilöllisyyttä, itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja omatoimisuutta – kokonaisvaltaista ihmisen hyvinvointia. Kakskerta Kastanjassa on kehitysvammaisille 15 vakituista paikkaa ja 1 paikka intervallijaksoille.

Tarkemmat tiedot

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat jatkuvaa tukea päivittäisissä toimissa. Meiltä löytyy myös kevyempää palveluasumista asukkaille, joiden tuen tarve ei ole ympärivuorokautista. Ykköskoti Kerttuli tarjoaa aikuisille mielenterveyskuntoutujille ympärivuorokautisia asumispalveluita, toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää kuntoutusta, hyvää elämänlaatua ja huolenpitoa. Tehtävänämme on tukea mielenterveyskuntoutujia arjessa selviytymisessä ja sosiaalisissa suhteissa sekä auttaa asiakkaita kiinnittymään asuinyhteisöönsä ja ulkopuoliseen yhteiskuntaan. Kodissamme on 21 tehostetun palvelun asukaspaikkaa sekä erillinen talo, jossa on 12 tukiasuntoa itsenäisemmin pärjääville mielenterveyskuntoutujille. Tukiasunto mahdollistaa eteenpäin vievää kuntoutumista.

Tarkemmat tiedot
Mainiokoti Kerttuli 04300, Tuusula
Kysy hintaa

Tarkemmat tiedot Rakennettu - - Maakoko - -

Lämminhenkinen avara ja kodikas Mainiokoti Kerttuli sijaitsee Tuusulan Lahelassa. Tarjoamme ikääntyneille ja vammautuneille asukkaillemme ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Tarjoamme asukkaillemme suunnitelmallista sekä tavoitteellista hoivaa. Työskentelymme perustuu arvoihimme, jossa korostamme asukkaidemme yksilöllisiä tarpeita ja toiveita sekä omatoimisuuteen ohjaamista. Laadimme jokaiselle asukkaallemme hoito- ja palvelusuunnitelman, jota päivitämme säännöllisesti ja aina tarpeen vaatiessa. Kotimme arki ja elämä on toiminnallista ja asukkaidemme näköistä. Kodissamme on 17 yhden henkilön huonetta ja 2 kahden henkilön huonetta.

Tarkemmat tiedot

Uusi Villa Amanda on nyt avattu! Toimintaamme ohjaavat keskeiset arvot ovat koti ja lämpö, omannäköinen hyvä elämä ja yhdessä tekeminen. Koemme että kodikkuus, aktiivinen toiminta sekä arvostava ilmapiiri ovat tekijöitä, jotka edistävät asukkaidemme hyvinvointia. Asukkaiden voimavarat ovat hyvän asumisen ja hoivan lähtökohtana. Tarjoamme asukkaille heidän toiveidensa mukaista elämää turvallisessa ympäristössä, jossa asukkaille tutut hoitajat ovat lähellä. Tavoitteenamme on tukea hyvinvointia, arjen omatoimisuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä tuottaa onnistumisen iloa. Hoivakodin pihamaalla kelpaa nauttia kesästä ja osallistua aktiiviseen toimintaamme. Villa Amandassa on aina mahdollisuus ulkoiluun.

Tarkemmat tiedot

Ykköskoti Reetanpiha tarjoaa palvelu- ja tukiasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palvelukodissa on paikkoja sekä pidempiaikaiseen asumiseen että intervallipaikkoja lyhytaikaiseen asumiseen. Yhteensä asukaspaikkoja on 22. Yhteisön kautta asukkaat saavat mahdollisuuden viettää hyvää ja aktiivista arkea. Asukkailla on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen, jonka tehtävänä on edistää hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitteisiin pääsyä. Yksi osa-alue on päihteettömyyteen tukeminen. Palvelukoti Reetanpiha on päihteetön koti. Ykköskoti Reetanpiha sijaitsee Iisveden kylällä osoitteessa Jauholahdentie 13 noin 7 kilometrin päässä Suonenjoen keskustasta muun asutuksen keskellä. Maatilamainen rakennusten ympäröivä sisäpiha tarjoaa turvallisen, rauhallisen ja viihtyisän paikan omalle kodille. Asukkailla on mahdollisuus luonnolliseen vuorovaikutukseen ympäristön kanssa, mutta palvelut ovat kuitenkin lähellä.  

Tarkemmat tiedot