Pöllökartano 36760,Pälkäne

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Osuuskunta Pöllökartano
  • PUHELIN: 040 545 4265
  • EMAIL: leena.ilmola@pollokartano.fi
  • NETTISIVUT: http://pollokartano.fi/

Kuvaus

Osuuskunta Pöllökartano on yksityisten ihmisten tammikuussa 2014 perustama osuuskunta, joka rakentaa uuden mallin mukaan toimivan asuinyhteisön Pälkäneen Luopioisiin. Yhteisö kehittää toimintatapoja, joiden avulla aktiivisesti parannetaan jäsenten hyvinvointia. Yhteisöasumisessa asukkailla on oma reviirinsä, oma kotinsa, mutta lisäksi he pääsevät nauttimaan yhteisten tilojen tarjoamista eduista.

Tämän tyyppiseen asumismuotoon mieltyneet harrastavat monesti kimppakyytejä, ruokatarvikkeiden yhteistilauksia ja monenlaista naapuriapua. Senioritalossa naapuriapu onkin korvaamatonta, sillä sen avulla voidaan ehkäistä monia ongelmia ja tuottaa hyvää mieltä arjen askareissa. Sosiaalisen kanssakäymisen merkitystä ihmisten jaksamiselle ja terveydelle on tutkittu paljon. Tutkimukset ovat yksimielisiä siitä, että yksinäisyys on pahinta myrkkyä ja että hyvät sosiaaliset suhteet arjessa edesauttavat vireyttä, jaksamista ja jopa vähentävät sairastuneisuutta.