Provesta Valkama 70500,Kuopio

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Mehiläinen Oy Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • PUHELIN: 020 581 3500
  • EMAIL: valkama@mehilainen.fi
  • NETTISIVUT: https://ykköskodit.fi/palvelukodit/provesta-valkama

Kuvaus

Valkama on uusi asumisyksikkö Kuopiossa. Valkama on avattu kesällä 2017.

Annamme Valkamassa asumista tukevia palveluita. Palvelut on tarkoitettu heille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, oman elämän hallinnassa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Tuen tarve tulee päihde- tai mielenterveyden ongelmista tai psykososiaalisista syistä.

Tavoitteena on löytää jokaiselle asiakkaalle oma koti, johon asiakas saa tarvitsemansa tuen. Tuki suunnitellaan ja järjestetään yksilöllisesti asiakasta kuunnellen. Pyrimme ennaltaehkäisemään ja välttämään asumisen vaikeuksia tukemalla asiakkaita hoitamaan asioitaan ohjaajan tuella ja jatkossa itsenäisesti. Tuen tarvetta ja sen sisältöä arvioidaan ja muokataan jokaisen asiakkaan kuntoutumisen polun pohjalta. Tässä tukena ovat kuntoutussuunnitelmat ja väliarviot.