Senior- och hyreslägenheter Pro Vesper r.f. 00280,Helsinki

Kohdetyyppi:ruotsi

Perustiedot

  • YRITYS: Pro Vesper r.f.
  • PUHELIN: 040 706 3979
  • EMAIL: info@provesper.fi
  • NETTISIVUT: http://www.provesper.fi/

Kuvaus

Föreningen Pro Vesper r.f. upprätthåller 8 seniorlägenheter i Folkhälsanhuset i Brunakärr på Mannerheimvägen 97 i Helsingfors, 2 seniorlägenheter i Majblomman på Sanitärgatan 4-6 A i Helsingfors, och 3 seniorlägenheter i Gullkronan på Mannerheimvägen 95 i Helsingfors. Seniorlägenheterna i Folkhälsanhuset i Brunakärr, Majblomman och Gullkronan är avsedda för självständigt boende.

Bostäderna kan sökas av pensionärer över 55 år.

Föreningen Pro Vesper r.f. har omkring 50 fristående hyreslägenheter runt om i Helsingfors, bl.a. i Helsingfors centrum, på Drumsö och i Tölö.

Bostäderna hyrs ut till mindre bemedlade pensionärer och andra mindre bemedlade till lägre hyra än rådande hyresnivå.