Sinividan kriisi- ja tukiasuminen 00280, Helsinki

Kohdetyyppi: suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Medivida Hoiva Oy
  • PUHELIN: 050 588 2995
  • EMAIL: marika.hakulinen@medivida.fi
  • NETTISIVUT: https://www.medividahoiva.fi/yksikot/kotiin-vietavat-palvelut.html

Kuvaus

Sinivida tarjoaa koteja asunnottomille ja asunnottomuuden uhan alla oleville sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Asunto järjestetään aina asukkaan yksilöllinen tarve huomioon ottaen. Sinividan ammattitaitoinen, sosiaalialan koulutettu henkilökunta työskentelee tiiviisti asukkaan kanssa yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tuettu asumispalvelu on suunnattu henkilöille, jotka eivät selviydy täysin itsenäisesti arjessaan. Tuetulla asumisella pyritään asumissosiaalisin ja palveluohjauksellisin menetelmin lisäämään asukkaan itsenäistä pärjäämistä ja arjenhallintaa sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Tuettu asuminen on kokonaisvaltaisen toimintakyvyn huomioivaa, asukaslähtöistä sekä vuorovaikutuksellista työskentelyä kohti itsenäistä elämää.

Asunnot ovat viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita, jotka sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella pääkaupunkiseudulla.