Stiftelsen Hemmet 22610,Lemland

Kohdetyyppi:ruotsi

Perustiedot

  • YRITYS: Stiftelsen Hemmet sr
  • PUHELIN: 018 34126
  • EMAIL: stift.hemmet@aland.net
  • NETTISIVUT: http://www.stiftelsenhemmet.ax/

Kuvaus

Stiftelsen Hemmet är ett privat vårdhem med rätt att bedriva socialvård samt hälso- och sjukvård. Verksamheten drivs av en privat stiftelse utan vinstbringande syfte. Det finns 12 vårdplatser för heldygnsvård och därtill erbjuds dagvård. Verksamheten bedrivs i ett modernt vårdhem, vilket invigdes i maj 2012. Vårdpersonalen består av 12 personer – sjukskötare och närvårdare – och därtill finns köks- och städpersonal. Hemmet är bemannat med vårdpersonal dygnet runt.

Målgruppen utgörs av personer från 18 år och äldre med psykisk ohälsa och/eller socialt lidande. Den omfattar personer för vilka samhället inte lyckats ordna en tillfredställande omsorg i servicehus eller i det egna hemmet och personer som har en psykiatrisk diagnos, är klinikfärdiga och/eller har en dubbeldiagnos (utvecklingsstörning/psykisk ohälsa).