Vuokra-asunnot Vanhustenkotiyhdistys 69950,Perho

Kohdetyyppi:suomi

Perustiedot

  • YRITYS: Perhon Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry
  • PUHELIN: 044 561 2152
  • EMAIL: mikko.hanninen@kase.fi
  • NETTISIVUT: https://perhonseudunvanhustenkotiyhdistys.fi/

Kuvaus

Perhon Seudun Vanhustenkotiyhdistys toimii vanhusten ja vammaisten elin- ja asuinolojen parantamiseksi ja heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi. Toiminta koostuu vuokratalotoiminnasta, palvelu-/senioriasuntotoiminnasta sekä kuntouttavasta virkistystoiminnasta ja työllistämisestä.

Yhdistys omalta osaltaan pyrkii vaikuttamaan siihen, että ikäihmisillä on oikeus hyvään vanhuuteen ja tasa-arvoiseen osallisuuteen yhteiskunnassa sekä oikeus saada tarvitessaan, oikeaan aikaan, riittävää hoitoa, apua ja tukea.